Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Xpert Data se sídlem na adrese Oosterveldsingel 2, 7558 PK Hengelo je odpovědná za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje:

www.xpertdata.sk/www.xpertdata.cz

Oosterveldsingel 2

7558 HP Hengelo

+31 (0) 88 566 00 00

Xpert Data přikládá velký význam soukromí svých partnerů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a za jakým účelem. Je moudré toto prohlášení pravidelně konzultovat, protože se může v budoucnu změnit.

Osobní údaje, které zpracováváme

Xpert Data zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby a/nebo protože nám je sami poskytujete. Níže naleznete přehled osobních údajů, které zpracováváme:

- Křestní jméno a příjmení

- Rod

- Údaje o adrese

- Telefonní číslo

- Emailová adresa

- IP adresa

- Další osobní údaje, které aktivně poskytujete, například vytvořením profilu na tomto webu, v korespondenci a telefonicky

- Údaje o poloze

- Informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách

- Internetový prohlížeč a typ zařízení

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky a/nebo služba nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek, kteří jsou mladší 16 let. Pokud nemají souhlas rodičů nebo opatrovníků. Nemůžeme však zkontrolovat, zda je návštěvník starší 16 let. Doporučujeme proto rodičům, aby se zapojili do online aktivit svých dětí, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilém bez tohoto povolení, kontaktujte nás prosím na communicatie@xpertdata.nl a my tyto informace vymažeme.

Za jakým účelem a na jakém základě osobní údaje zpracováváme

Xpert Data zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

- Zpracování vaší platby

- Zasílání našeho newsletteru a/nebo reklamní brožury

- Abychom vám mohli zavolat nebo poslat e-mail, pokud je to nutné pro provádění našich služeb

- Informovat vás o změnách našich služeb a produktů

- Nabídnout vám možnost vytvořit si účet

- Doručit vám zboží a služby

- Xpert Data také zpracovává osobní údaje, pokud k tomu máme zákonnou povinnost, jako jsou údaje, které potřebujeme pro naše daňové přiznání.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Xpert Data neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k realizaci účelů, pro které jsou vaše údaje shromažďovány. Xpert Data neprodává vaše data třetím stranám a poskytuje je pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti. Se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje naším jménem, ​​uzavíráme zpracovatelskou smlouvu, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Společnost Xpert Data zůstává odpovědná za tyto operace zpracování.

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Xpert Data používá soubory cookie pouze pro statistiky webových stránek. Využíváme k tomu Google Analytics, pomocí kterého se ukládají soubory cookie ke sledování návštěvníků na našem webu. Pro tuto službu jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování se společností Google. Přečtěte si více o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na jejích webových stránkách.

Zobrazení, úprava nebo odstranění dat

Máte právo zobrazit, opravit nebo vymazat své osobní údaje. Kromě toho máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Xpert Data a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete podat žádost o zaslání osobních údajů, které o vás máme v počítačovém souboru, vám nebo jiné vámi uvedené organizaci. Žádost o přístup, opravu, výmaz, přenos dat k vašim osobním údajům nebo žádost o odvolání souhlasu či námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete zaslat na communicatie@xpertdata.nl.

Jak chráníme osobní údaje

Xpert Data bere ochranu vašich dat vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nechtěnému zveřejnění a neoprávněným úpravám. Pokud máte dojem, že vaše data nejsou řádně zabezpečena nebo existují náznaky zneužití, kontaktujte prosím communicatie@xpertdata.nl.