Záruka & RMA

Záruka

Na produkty v našom sortimente platia výrobné záruky. To znamená, že máte právo na získanie pravidelných záruk, ktoré určil výrobca produktu. Tieto záruky sú špecifické pre každý produkt. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke výrobcu.

Xpert Data dodáva produkt vysokej kvality a snaží sa starostlivo vybaviť vašu objednávku. Napriek tomu sa môže stať, že s dodaným výrobkom nebudete úplne spokojní alebo sa vyskytne neočakávaný problém. V takom prípade urobíme všetko pre to, aby sme našli riešenie tohto problému.

Pre všetky produkty a služby zakúpené partnerom spoločnosť Xpert Data vykoná vyrovnanie záruky v mene značiek predávaných spoločnosťou Xpert Data. O vyrovnanie záruky od koncového užívateľa sa stará partner Xpert Data.

RMA

Ak máte ako partner problém s produktom DrayTek alebo DINTEK, ktorý sme vám dodali, kontaktujte nás.